โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

   project โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ จัดทำโครงสร้างรับป้าย พร้อมป้ายโลโก้ และชื่อโรงพยาบาล   วัสดุ:  ซิ้งค์ขึ้นรูปตัวอักษร พร้อมโลโก้ พ่นอบสีอุตสาหกรรม กรุหน้าด้วยอคิลิคโปร่งแสง ติดทับด้วยสติกเกอร์โปร่งแสงของ 3 M พร้อมใส่ไฟLED เป็นงานไฟออกหน้า ทั้ง 3 โครงการ 

1. โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ

2.โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

3.โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี

 

 

 

Visitors: 29,944