projectname signage

วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำอักษรโลหะ ได้แก่ 

1.อักษรโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) จุดเด่นของวัสดุสแตนเลสคือความเงา มันวาว สวยงามของผิวสแตนเลส ทำให้ เจ้าของกิจการ บริษัท โรงงาน ต่างนิยมทำป้ายด้วยวัสดุชนิดนี้ โดยจะมีทั้งแบบด้าน แบบขนแมว (Hairline) และแบบเงา จึงสามารถดึงดูดความสนใจแก่พบเห็นดูสวยงามและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

2.อักษรโลหะซิงค์ & อักษรโลหะสังกะสีซิงค์ วัสดุชนิดนี้ ส่วนใหญ่นิยมนำมาพ่นสีทับอีกที เนื่องจากอักษรโลหะประเภทนี้ ไม่ได้โชว์ผิวของวัสดุ ทำให้นิยมนำมาทำ ป้ายแบบพ่นสี ทำให้จุดเด่นของวัสดุชนิดนี้คือ มีราคาไม่แพงและสามารถเลือกสีสันได้ตามที่เราต้องการ ทำให้หน้าร้าน หรือหน้าอาคารดูมีสีสันสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง

3.อักษรโลหะทองเหลืองจุดเด่นของทองเหลืองคือ ผิวของวัสดุจะเป็นสีทองแวววับ เมื่อนำมาทำป้ายจะทำให้ตัวป้ายดูหรูหรามีราคาขึ้นมาทันที ส่วนใหญ่นิยมนำมาทำป้ายที่เน้นโชว์ผิวสีทองของวัสดุเป็นหลัก

 

Visitors: 29,942