บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

1. ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13

2. Chewarom Nakhon In (ชีวารมย์ นครอินทร์)

3.  ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม 

4.  Chewarom Rangsit

Visitors: 29,944